Online selling enabled for Vietnam deliveries, currency Vietnam Dong. Please contact us for other countries / currenciesĐiều khoản sử dụng dịch vụ của cửa hàng trực tuyến

Công ty TNHH Thương Mại New Win

41/2E Nguyễn Ảnh Thủ, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

MST 0312004994

Email: info@kendafarbenvietnam.com

Điện thoại: 028 37181928

Trang web này được tạo ra bởi hai mục đích chính.

Đầu tiên, trang web này có thể giới thiệu, dễ dàng để dùng như một danh mục sản phẩm, các vật liệu khác nhau từ các nhà cung ứng của chúng tôi kèm theo giá cả.

Thứ hai, dành cho những khách hàng ở Việt Nam, trang web này là một cửa hàng trực tuyến.

 Trang web này được tạo nên dựa trên sự nổi tiếng và tin cậy của nền tảng Shopify.

Một số mặt hàng hiện đang có trong kho của chúng tôi tại Tp. Hồ Chí Minh và một số mặt hàng dành cho đơn hàng sản xuất hàng loạt.

Các mặt hàng trong kho đều có sẵn để đặt và mua hàng trực tuyến, hoặc có thể được đặt khi đến trực tiếp cửa hàng New Win tại Tp. Hồ Chí Minh, hoặc được đặt qua email/điện thoại.

 Hiện tại, đơn hàng trực tuyến kèm phí vận chuyển được áp dụng cho khách hàng tại Việt Nam.

Nếu bạn ở ngoài Việt Nam, bạn có thể tạo đơn hàng và gửi email cho chúng tôi.

Chúng tôi gửi hàng quốc tế, rất thường xuyên, và chúng tôi có thể sử dụng DHL, đường biển và đường hàng không.

 Các quốc gia phổ biến mà chúng tôi thường gửi hàng bao gồm Thái Lan, Indonesia, Đài Loan và Campuchia.

Liên hệ với chúng tôi khi cần được tư vấn ở trang liên hệ, chúng tôi có thể nói Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Ý, Tiếng Trung Quốc và Tiếng Khmer.

Công ty TNHH Thương Mại New Win (giao dịch trực tuyến là Leather and Co)

Điều khoản dịch vụ:

Trang web này trực thuộc Công ty TNHH Thương Mại New Win có trụ sở tại Việt Nam.

Địa chỉ liên hệ:

41/2E Nguyễn Ảnh Thủ, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

MST 0312004994

Công ty TNHH Thương Mại New Win giới thiệu trang web này, bao gồm tất cả các thông tin, công cụ, và dịch vụ hiện có từ trang web đến bạn, người sử dụng, với điều kiện bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo nêu tại đây.

Truy cập trang web hoặc mua một số sản phẩm từ chúng tôi, bạn cam kết với "Dịch vụ" và đồng ý bị ràng buộc bằng cách tuân theo các điều khoản và điều điện ("Điều Khoản Của Dịch Vụ") bao gồm các điều khoản, điều kiện và chính sách bổ sung ở đây hoặc có sẵn ở mạng liên kết.

 Các Điều Khoản Dịch Vụ áp dụng cho tất cả người dùng trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn người dùng trình duyệt, nhà cung ứng, khách hàng, thương nhân và/hoặc người đóng góp nội dụng.

 Vui lòng đọc các Điều Khoản Dịch Vụ kỹ trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Các Điều Khoản Dịch Vụ.

 Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, bạn có thể không truy cập được web hoặc dùng bất kỳ dịch vụ nào.

Nếu các Điều Khoản Dịch Vụ được đề nghị xem xét, sự chấp nhận được giới hạn rõ ràng trong các Điều khoản dịch vụ này.

Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào cửa hàng hiện tại đều phải tuân theo Điều khoản dịch vụ.

Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều Khoản Dịch Vụ bất cứ lúc nào trên trang này.

Chúng tôi có quyền cập nhật, thay đổi và thay thế bất kỳ phần nào của các Điều Khoản Dịch Vụ bằng cách đăng các cập nhật và/hoặc thay đổi trên trang web của chúng tôi.

Bạn có trách nhiệm kiểm tra sự định kỳ sự thay đổi của trang này.

Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web sau khi đăng bất kỳ sự thay đổi nào là chấp nhận những thay đổi đó.

Cửa hàng trực tuyến của chúng tôi được tạo bởi Shopify Inc.

Họ cung ứng cho chúng tôi nền tảng thương mại điện tử trực tuyến cho phép bán sản phẩm và dịch vụ của mình đến bạn.

ĐIỀU 1: ĐIỀU KHOẢN CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN

Bằng việc đồng ý các Điều Khoản Dịch Vụ, bạn xác nhận rằng ít nhất bạn trong độ tuổi trưởng thành ở khu vực mà bạn đang sống và bạn đã cho chúng tôi sự đồng ý của bạn để cho phép bất kỳ người phụ thuộc của bạn sử dụng trang này.

 Bạn có thể không sử dụng sản phẩm của chúng tôi khi có bất kỳ sự trái luật hoặc có ý định lạm dụng hay không trong khi sử dụng Dịch Vụ, vi phạm bất kỳ luật lệ nào trong quyền hạn của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn quy định pháp luật).

Bạn không được truyền bất kỳ sâu hoặc virus hoặc bất kỳ mã nào có tính chất phá hoại.

Một sự vi phạm hoặc làm trái bất kỳ Điều Khoản nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt ngay Dịch Vụ.

MỤC 2 - ĐIỀU KIỆN CHUNG

 Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ đối với bất kỳ ai với bất kỳ lý do vào bất kỳ thời điểm nào.

 Bạn hiểu rằng thông tin của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được chuyển không mã hóa và bao gồm (a) việc truyền qua các mạng liên kết khác nhau; và (b) thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của kết nối mạng hoặc thiết bị.

 Thông tin thẻ tín dụng sẽ luôn chuyển nguyên bản thành mật mã trong khi chuyển qua mạng.

 Bạn đồng ý không tạo lại, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch Vụ, sử dụng Dịch Vụ, hoặc truy cập Dịch Vụ hoặc bất kỳ liên hệ nào trên trang web mà dịch vụ được cung cấp không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.

Các mục được sử dụng trong thỏa thuận này chỉ gồm cho sự thuận tiện và sẽ không giới hạn hoặc ảnh hưởng đến các Điều Khoản.

MỤC 3 - ĐỘ  CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ VÀ THÔNG TIN KỊP THỜI

Bạn không chịu trách nhiệm nếu thông tin được được có sẵn trên trang web không chính xác, đầy đủ hoặc hiện thời. 

Tài liệu trên trang web được cung cấp với thông tin chung và không nên dựa vào hoặc sử dụng hoặc sử dụng làm cơ sở để đưa ra quyết định mà không tham khảo các nguồn thông tin chính, chính xác hơn, đầy đủ hơn hoặc kịp thời hơn.

Bất kỳ sự phụ thuộc nào vào tài liệu trên trang web này đều có rủi ro cho bạn.

Trang web này có thể bao gồm những thông tin lịch sử nhất định. Thông tin lịch sử, tất yếu, không ở hiện tại và chỉ được cung cấp cho bạn tham khảo.

Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung của trang web này bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm theo dõi các thay đổi đối với trang web của chúng tôi.

MỤC 4 - SỬA ĐỔI DỊCH VỤ VÀ GIÁ CẢ

Giá các sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Chúng tôi có quyền bảo lưu bất cứ lúc nào để sửa đổi hoặc ngừng Dịch Vụ (hoặc bất cứ phần nào hoặc nội dung của nó) không cần thông báo.

 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba về bất cứ sửa đổi nào, thay đổi giá, hệ thống treo hoặc dừng Dịch Vụ.

MỤC 5 - SẢN PHẨM

Một số sản phẩm nào đó có thể có sẳn dành riêng cho trực tuyến thông qua trang web này.

 Những sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể có giới hạn số lượng và vấn đề trả hàng hoặc đổi hàng chỉ tùy theo Chính Sách Trả Hàng của chúng tôi.

 Chúng tôi đã làm mọi cố gắng để hiển thị chính xác nhất có thể về màu sắc và hình ảnh sản phẩm của chúng tôi luôn hiện ra cửa hàng.

Chúng tôi có quyền, nhưng không bắt buộc, giới hạn việc bán sản phẩm của chúng tôi hoặc Dịch Vụ cho bất cứ ai, vùng lãnh thổ hoặc thẩm quyền.  

Chúng tôi có thể thực hiện quyền này trên cơ sở từng trường hợp.

Hầu hết diễn giải về những sản phẩm hoặc giá đang áp dụng có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, theo quyết định riêng của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền dừng bất kỳ sản phẩm nào vào bất kỳ thời điểm nào.

 Bất kỳ đề nghị cho bất kỳ sản phẩm nào trên trang web này là vô hiệu khi bị cấm.

Chúng tôi không cho phép chất lượng, dịch vụ, thông tin của bất kỳ sản phẩm nào hoặc đơn đặt vật liệu hoặc thu được không đáp ứng kỳ vọng của bạn hoặc bất kỳ lỗi trong Dịch Vụ sẽ được sửa chữa.

 MỤC 6 - CHÍNH XÁC THÔNG TIN HÓA ĐƠN VÀ TÀI KHOẢN

Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn hàng nào từ bạn.

Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi, giới hạn hoặc hủy số lượng mua cho mỗi công ty, mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc mỗi đơn hàng.