Online selling enabled for Vietnam deliveries, currency Vietnam Dong. Please contact us for other countries / currenciesCleaner Alcool 33203V liquid leather cleaner - Dung dịch vệ sinh da

Regular price 40.000₫

English words are below.

Giá USD 8.77/Lit + phí vận chuyển + thuế GTGT

Cleaner Alcool 33203V là dung dịch vệ sinh da không màu. Nó cũng có thể dùng để vệ sinh các vật liệu khác. Chúng tôi gợi ý bạn nên thử nghiệm trước trên vật liệu trước khi sử dụng hàng loạt.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng nói với chúng tôi. Mọi hỗ trợ và lời khuyên đều miễn phí.

Sản xuất tại Ý bởi Kenda Farben.

Giá chưa bao gồm phí vận chuyển và thuế GTGT.

Hiện đang có ở cửa hàng tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 

~USD 8.77 / Lit + shipping + VAT.

Cleaner Alcool 33203V is a colourless liquid chemical cleaner for leather. It can also be used for cleaning other materials. We suggest that you should test the materials before general use.

If you have more questions then please talk to us. Help and advice is free!

We supply finishing products for making shoes and leather goods made in Italy by Kenda Farben. 
Price excludes shipping and VAT. In stock in shop Ho Chi Minh City, Vietnam.