Online selling enabled for Vietnam deliveries, currency Vietnam Dong. Please contact us for other countries / currenciesCleaner Mild 33200 liquid leather cleaner - Dung dịch vệ sinh da

Regular price 60.000₫

Giá USD 8.77/ Lit + phí vận chuyển + thuế GTGT.

Cleaner Mild 33200 là dung dịch vệ dinh da không màu. Nó cũng có thể dùng để vệ sinh các vật liệu khác. Dung dịch vệ sinh da này có mùi hương dễ chịu. Bạn nên thử nghiệm trước khi sử dụng hàng loạt. Sản phẩm này có thể được sử dụng bởi các nhà sản xuất giày, túi và sản phẩm thuộc da, thông thường trên da thuộc, nhưng hiệu quả cả trên các vật liệu khác.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Mọi hỗ trợ và lời khuyên đều miễn phí.

Sản xuất tại Ý bởi Kenda Farben.

Giá chưa bao gồm phí vận chuyển và thuế GTGT.

Hiện đang có tại cửa hàng ở TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

~USD 8.77 / Lit + shipping + VAT.

Cleaner Mild 33200 is a colourless liquid chemical cleaner for leather. It can also be used for cleaning other materials. This leather cleaning chemical product has a pleasant perfume smell. You should test the materials before general use. The product can be used by makers of shoes, bags and leather goods, normally on leather, but is often found to be effective on other materials.

If you have more questions then please talk to us. Help and advice is free!

Made in Italy by Kenda Farben.

Price excludes shipping and VAT.
In stock in shop Ho Chi Minh City, Vietnam.