Online selling enabled for Vietnam deliveries, currency Vietnam Dong. Please contact us for other countries / currenciesDada Zen Nabuck oily nubuck goat leather 0.8-1.0 mm - USD 2.65 / sqft

Regular price 67.300₫

English words are below

Xưởng thuộc da Dada đang sản xuất loại da này từ nhiều năm về trước, Zen Nabuck là một loại da thuộc mài mịn mặt, với một cảm giác nhờn được bổ sung dầu trong quá trình thuộc lại trong thùng. Độ dày 0.8-1.0mm và kích thước tấm da từ 4-7 sq.ft.

Bộ sưu tập màu cho mùa Thu Đông 2019 hiện có sẵn theo yêu cầu. Bộ sưu tập này có sẵn để tham khảo tại phòng trưng bày của chúng tôi tại Ý và Việt Nam.

Dòng da này dành cho đơn hàng sản xuất. Thời gian cần thiết cho sản xuất khoảng 4 tuần. Giá cơ bản USD 2.65/sq ft cho vận chuyển bằng đường hàng không về TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Giá cho loại thấp hơn là USD 2.20/sq ft. Nó cũng có sẵn để gửi đi các nước khác - bằng đường biển hoặc hàng không.

Xưởng thuộc da Dada được xếp hạng trong LWG.

Nếu bạn cần thêm thông tin, đơn giá đặc biệt hoặc hàng mẫu, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại here hoặc số điện thoại +84 16 999 175 09.

Dada tannery is producing this articles from many years ago, Zen Nabuck is a nubuck leather, with an oily feeling given by adding on the retanning process some oil in the drum. The substance is 0.8-1.0mm and the skin sizes range from 4-7 sq ft each. 

The colours cards for A/W 2019 collection are available by request. The collection is available to view in our Italy and Vietnam showrooms.

This article is for bulk production orders. The time required for production is around 4 weeks. The price is USD 2.65 per sq ft C&F basis by air to Ho Chi Minh City, Vietnam. For lower selection USD 2.20 per sq ft. Shipment to other destinations is available - by sea or air.

Dada tannery is LWG rated.

If you need more information, a specific quotation or samples, please contact us by email here or telephone +84 16 999 175 09.