Online selling enabled for Vietnam deliveries, currency Vietnam Dong. Please contact us for other countries / currenciesEdge paint roller application tool - Dụng cụ lăn sơn cạnh

Regular price 190.000₫

English words are below.

Đây là dụng cụ không thể thiếu cho mọi nhà sản xuất sản phẩm thuộc da. Dễ dàng sơn màu lên cạnh miếng da nhỏ với dụng cụ lăn bằng nhựa này. Đơn giản chỉ cần đổ sơn vào khu vực đáy của con lăn, sau đó di chuyển cạnh cắt của da trên bề mặt con lăn và sơn cạnh sẽ được bôi đồng đều trên bề mặt cạnh cắt. 

Xem video ở đây here để thấy nó có thể dễ dàng như thế nào.

~USD 8.20/ cái + phí vận chuyển + VAT

This is essential equipment for every maker of leather goods. To easily apply edge colour paint on small pieces of leather use this plastic roller. Simply pour the paint into the basin so that it just reaches the bottom on the round roller, then move the cut edge of the leather piece over the top in a side to side rolling action and the edge paint will be applied evenly on the cut edge.

Look at this video here to see how easy it can be.

~USD 8.20 per piece + shipping + VAT